Vienintelė Lietuvos gimnazija, priimta į Europos privačių gimnazijų asociaciją. NEC duomenimis abiturientų valstybinių egzaminų kokybė yra aukštesnė už Vilniaus ir šalies mokyklų vidurkius. Gimnazijos partneris Anglijos Kingswood koledžas paskyrė vieną nemokamo mokslo stipendiją geriausiam metų gimnazistui.

VšĮ "Saulės" privati gimnazija

Gerb. Tėveliai ir mokiniai,


Mokslo metams einant į pabaigą visus dokumentus prašome susitvarkyti laiku. Susirinkite reikiamas pažymas, atsiimkite baigimo pažymėjimus, grąžinkite 6-12 kl. knygas ir vadovėlius. Susimokėkite už birželio mėnesį.

Gimnazijoje tai galima padaryti iki birželio 16 dienos. Vėliau mokytojai ir administracija planuoja kitų metų veiklą ir atostogauja.

Atostogos gimnazijoje baigiasi rugpjūčio 25 dieną.„Saulės“ privati gimnazija yra įsteigusi 4 stipendijas ir kiekvienais metais priima 4 labai gerai (9-10 balų) besimokančius mokinius mokytis nemokamai. Skaityti.

Kadangi gerinti vaikų ugdymosi sąlygas niekada nebus per daug, prašome Jūsų 2% pajamų mokesčių pervesti gimnazijai. Galima paagituoti ir tuos, kas neperveda niekam, ir tie pinigai lieka biudžete.

Pažyma pildymui yra gimnazijos tinklalapyje.

Informuojame, kad 2012-08-28 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras pasirašė įsakymą Nr. V-1268 ,,Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams”.

Įsakymas dėl poveikio priemonių taikymo mokiniams