Vienintelė Lietuvos gimnazija, priimta į Europos privačių gimnazijų asociaciją. NEC duomenimis abiturientų valstybinių egzaminų kokybė yra aukštesnė už Vilniaus ir šalies mokyklų vidurkius. Gimnazijos partneris Anglijos Kingswood koledžas paskyrė vieną nemokamo mokslo stipendiją geriausiam metų gimnazistui.

Konkursas ‘‘ENGLISH IS GREAT“

Šių metų vasario 27 dieną ,,Saulės‘‘ privačioje gimnazijoje vyko Vilniaus m. 4 klasių mokinių anglų kalbos konkursas ‘‘ENGLISH IS GREAT“. Konkursą organizavo anglų k. mokytoja Vida Sinkevičienė ir direkt. pavad. ugdymui Migla Paliulienė. < Skelbiame rezultatus.